کودپاش شیمیایی سه منظوره

شماره ثبت اختراع 25837

:مجهز به

ایمن سازی بذر با سم قبل از بذر پاشی

گیربکس فولادی طرح بوگبال دانمارک

سیستم انتخاب پاشش در طرفین چپ و راست

خردکن

کودپاش شیمیایی سه منظوره