اولین کودپاش شیمیایی دوپروانه طرح بوگبال دانمارک

:مجهز به

سه عدد گیربکس فولادی طرح بوگبال دانمارک

سیستم پاشش بسیار یکنواخت در طرفین با عرض 30 متر

چرخ ها جهت حمل یک نفره

خردکن

 کودپاش شیمیایی دوپروانه طرح بوگبال دانمارک