اولین تولید کننده کوپاش شیمیایی بوگبال دانمارک

:مجهز به

گیربکس فولادی طرح بوگبال دانمارک

سیستم انتخاب پاشش در طرفین چپ و راست

چرخها جهت حمل یک نفره

خردکن

کوپاش شیمیایی بوگبال دانمارک