کودپاش دامی طرح نواری

ایده ال ترین نوع پاشش منظم کود در مزرعه

شماره ثبت اختراع 25540- حق تولید محفوظ

 

:مجهز به

سیستم خردکن

گیربکس واسکازینی

قابلیتتنظیم فاصله دو چرخ

مجهز به نوار نقاله  پروفیلی عرض 3 متر

کودپاش دامی طرح نواری