کودپاش دامی طرح سانتریفیوژ

:مجهز به

540 rpm سنگ شکن با سرعت دوران

گیربکس حلزونی واسکازینی جهت نوار نقاله

سیستم هیدرولیکی جک هـای لیفت چـرخها

گیربکس مرکزی 5 محوره واسکازینی - 3 سال گارانتی

سیستم دوران گیربکس پروانه ها جهت کودریزی ردیفی

کودپاش دامی طرح سانتریفیوژ
گروه صنعتی دزفول ماشین
MENU
کودپاش دامی طرح سانتریفیوژ