اختراع اولین کودریز باغی در ایران

 

شماره ثبت اختراع 69075 - حق تولید محفوظ

 

:مجهز به

سیستم هیدرولیکی لیفت چرخها

گیربکس واسکازینی جهت نوار نقاله

670 rpm سنگ شکن با سرعت دوران

سیستم هیدرولیکی دوران نقاله جانب ریز

گیربکس مرکزی 5 محوره واسکازینی - 3 سال گارانتی

 

کودریز باغی