اختراع اولین کمباین برداشت بادام زمینی در ایران

کمباین برداشت بادام زمینی

این دستگاه جهت برداشت و جداسازی بادام زمینی از بوته گیاه کاربرد دارد.ازمزایای این دستگـاه می تـوان بـه راندمـان و سرعت عملکـرد مناسب و استهلاک پایین اشاره نمود