اولین خرمنکوب بادام زمینی در ایران

این دستگاه جهت جداسازی بادام زمینی از بوته گیاه کاربرد دارد. از مزایای این دستگاه می توان به راندمان و سرعت عملکرد مناسب استهلاک پایین اشاره نمود

 خرمنکوب بادام زمینی