اولین دستگاه  خوراک ریز استخر ماهی در ایران

:مجهز به

سیستم کنترل هیدرولیکی خوراک دهی

سبستم خودکار کپسول حفظ تعادل مخزن

سیستم هیدرولیکی دوران نوار نقاله خوراک ریز

مجهز به تنظیم حجم دریچه خروج خوراک

گیربکس انحصاری گروه صنعتی دزفول ماشین - 4 سال گارانتی

 

 

کودپاش خوراک ریز استخر ماهی